Jump to content

Kamera v autě a ÚOOÚ


Sobiho

Recommended Posts

Ahoj,

ohledně kamer do aut toho bylo již napsáno hodně, včetně toho, že jejich používání je na hranici zákona. Můžete jí mít, můžete jí mít i zaplou, ale nemůžete nahrávat a uchovávat data na paměťové kartě, neboť zacházíte s osobními údaji. Někteří právníci varují před tím, že nakonec můžete i v případě nehody být popotahování viníkem ( který Vás nabořil ), že jste ho nahráli bez jeho souhlasu atd... Těchto článků a informací je na webu hodně.

Tak jsem to vyzkoušel v praxi. Možností jak legálně nahrávat a uchovávat data, lze pouze se souhlasem ÚOOÚ ( Úřadu na ochranu osobních údajů ) proto jsem na jejich stránkách www.uoou.cz v sekci registrace, to zkusil a vyplnil formulář. Použil jsem mimo jiné tyto údaje: Kategorie subjektů: Osoby pohybující se na veřejném prostranství, pozemních komunikacích. Zdroj údajů: Kamerový systém umístěný ve vozidle. Informace o záznamu: Vizuální, kamera není umístěna skrytě atd. Doba uložení údajů 30dní Účel: Zajištění důkazního materiálu ( pro policii ČR a Městskou policii ) pro vyřešení případného přestupku, přečinu či trestného činu na pozemních komunikacích a další požadované údaje. Odeslal a dnes jsem v registru našel své jméno a Přehledovou sestavu registrace s údaji co jsem zadal na "Kamerový systém ve vozidle"

 

Takže teďka můžu mít legálně zaplé nahrávání a dodatečně přijít na policii se záznamem, bez toho abych ohrozil sám sebe. Sestavu jsem vytiskl a budu jí vozit ve vozidle.

 

Kdyby to co se o legálnosti, respektive nelegálnosti používání kamer nebyla pravda, tuto registraci bych od UOOU nezískal.

Takže rada pro ty, kteří mají kamery v autě, zaregistrovat a vytisknout! 🙂

Článek na téma registrace kamery na uoou.cz

Link to comment

A řeší to opravdu daný problém?? ...Já jen, že v článcích zabývajících se danou problematikou se hovoří o tom, že nahráváním ostatních řidičů bez jejich souhlasu člověk porušuje občanský zákoník, jelikož se jedná o porušení práva na ochranu osobnosti někoho jiného (tedy nejde o osobní data jako taková).

 

Navíc mám pocit, že i v případě řádně registrovaného (v registru ÚOOÚ) kamerového systému je potřeba získat od nahrávaných osob jejich souhlas. On je totiž rozdíl mezi pořízením záznamu a jeho následných zpracováním a uchováním. A ÚOOÚ řeší IMHO tu druhou část, tedy uchování a zpracování osobních údajů, nicméně samotná registrace neznamená, že by daný subjekt mohl nahrávat kdekoliv kohokoliv bez jeho svolení a následně tato data užívat.

 

V případě veřejného prostranství (např. obchodu) je to dáno tak, že každý musí být před vstupem do monitorovaného prostoru upozorněn, že bude nahráván a svým vstupem následně vyjadřuje souhlas.

 

...Čímž nechci říct, že kamera v autě je špatná věc, jen mám pocit, že ta problematika bude možná o něco složitější a samotná registrace u ÚOOÚ není všelék huh.gif

Link to comment

Asi mas pravdu, ale je lepsi registrace a v pripade nejakeho sporu muzes pouzit zaber z kamery jako dukaz a potom muzou organy v trestnem rizeni to vzit jako dukaz i bez souhlasu nahrane osoby... V tom dotazniku jak si psal samo resi zpusob ukladani s dati, ale ty data si muze PCR vyzadat a pouzit i bez souhlasu nahrane osoby... tot muj nazor

Link to comment

To asi jo. Ale to myslím může i bez té registrace, přinejmenším jako pomocný důkaz podporující nějaké tvrzení. Nebo alespoň tak to psal nějakej právník a potvrdil to i jeden soudce, že by to rozhodně použil.

 

Problém je spíš v tom, že ten dotyčný viník (a prakticky i kdokoliv jiný, ale ten k tomu asi nebude mít důvod) tě může následně žalovat a ve výsledku po tobě vysoudit víc, než ty po něm za opravu vozidla (což navíc půjde asi z povinnýho, takže ho to nemusí moc trápit).

 

A ještě mě napadá, jestli z té registrace nevyplývají nějaký další povinnosti...aby ti pak u dveří nezazvonil nějakej chytrej ouřada a nechtěl kontrolovat požadavky na zabezpečení uchovávaných dat...

Link to comment

To Sobiho:

Nemohl by jsi sem hodit presnejsi vyplneni toho formulare??

Nevim co mam vyplnit v techto polozkach:

- KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Popište způsob opatření k zajištění ochrany snímacích zařízení, přenosných cest a

datových nosičů na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem,

změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním

- Jakým způsobem jsou subjekty údajů informovány o používání Vašeho kamerového systému

- Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny či sdělovány

- Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle

 

Diky

Link to comment

Touhle problematikou jsem se hlouběji nezabýval, ale obávám se, že registrací u ÚOOÚ nelze automaticky dovozovat legalitu pořizování obrazových záznamů. Problém tkví, jak už SKAJA správně uvedl, v osobnostním právu, který upravuje občanská zákoník, konkrétně v ustanovení § 12 OZ, který stanoví, že „.. obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením“. Směrodatná je souvislost s integritou fyzické osoby. Osobní povaha obrazových záznamů spočívá v tom, že osobu lze identifikovat podle jejího vzhledu. Problém by tedy podle mě mohl nastat např. v situaci, kdy po střetu řidič vystoupí a kamera natočí jeho tvář. Rozšiřování aplikace této právní úpravy na prostý pohyb vozidla by podle mě neodpovídalo jejímu účelu, protože cílem by měla být ochrana cti, důstojnosti, jména, projevů osobní povahy apod., což zde nespatřuju. Trochu mi vrtá hlavou SPZ vozidla, jako údaj, přes který se dá dohledat identita osoby, ale myslím, že už by to byl čistý formalismus odporující opět teleologickému výkladu právní úpravy, navíc vlastník či provozovatel vozidla často není totožná osoba s řidičem. Navíc si dokážu představit i případ, kdy by se SPZ v záběru ani neobjevila. Dodal bych ještě, že v případě porušení osobnostního práva se mezi prostředky ochrany řadí poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, které by mohlo být poskytnuto i v penězích, ale podle ust. § 13 odst. 3 výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo, takže soud by, pokud by vůbec dospěl k názoru, že k porušení osobnostního práva došlo, měl vzít v úvahu i tu skutečnost, že se tak stalo při dopravní nehodě. Tak bych to prozatím viděl já. Právníci se taky v názorech často liší, tak by to už chtělo nějaký judikát :) (pokud už není, nehledal jsem).

Link to comment

Ahoj, můj názor neprávníka:

kamery ve městech apod. pokud si přečteš ceduli, že je tam kamerový systém, a pokud ty cedule jsou viditelně umístěné, a ty tam vstoupíš, dáváš s tím souhlas ( viz zákon ).

Ad ÚOOÚ, podle mne spojujeme dvě věci:

1. věc je nahrávání, což je zacházení s osobními údaji a to podléhá registraci.

2. souhlas s nahráváním osoby, ano musíš mít souhlas, ale pro osobní potřebu ( to že ho nebudeš šířit ) ho pořizovat můžeš

 

Tzn. dle mne, že tě nemůžou popotahovat s nahráváním, že nakládáš s osobními údaji. Ale pouze za druhou věc, nahrávání bez souhlasu, takže stačí když vylezeš a upozorníš ho, že pořizuješ záznam. Pokud ti výslovně neřekne, že s tím nesouhlasíš, tak můžeš točit dál.

 

Jinak: Když mne otravujou telefonáty firem s různýma nabídkama, tak ihned na začátku ti oznámí, že je rozhovor buď monitorován, nebo že "v rámci zkvalitňování služeb" nahráván. Taky jim nemusíš říct rovnou: Ano souhlasím, stačí, že tě informovali. Já ovšem v ten moment řeknu, "že nesouhlasím s tím, aby náš rozhovor byl nahráván" a poněvadž ty firmy to maji automaticky nahrávané, tak se ihned rozloučí a rozhovor ukončí. Tenhle "fígl" jsem naučil kolegy a fak to funguje! :-)

 

Z toho mi vychází perafráze, že po nehodě informuji, že nehoda a tohle vše je monitorované, nebo, že vše zaznamenávám, a pokud mi vysloveně neřekne že ne, že s tím nesouhlasí, uděluje s tím praktický souhlas. Ale ty pak ten záznam uchováváš ( např. na kartě ) a to už je zacházení s osobními údaji a to dle mne podléhá té registraci.

 

Tohle je pouze můj výklad zákona, ale bylo by dobré, kdyby se tu vyjádřil i nějaký právní názor. Ovšem jak znáte ČR co právník to jiný názor, co soud to jiný názor, a kde je tedy pravda!? Proto jsem eliminoval alespoň jeden zásadní problém s užitím nahrávání, čili záznamu z kamery v autě.

 

a co tedy kamery ve městech, úřadech, bankách a podobných veřejných prostorách, na čerpacích stanicích, ty jsou taky využívány jako předmět doličný policí čr?

 

Uděluješ souhlas, když vstouopíš, ale musí tam být cedule, která tě o tom informuje. Pokud kamery pouzte zobrazují např. ochrance a nenahrávají, tak banka žádné další povolení nepotřebuje. Ovšem pokud se to nahrává např. do smyčky nebo na disk už to musí mít registrované u ÚOOÚ, kde v registraci musíš udat, jak máš tyto záznamy, data, zabezpečené před zneužitím.

 

To Sobiho:

Nemohl by jsi sem hodit presnejsi vyplneni toho formulare??

Nevim co mam vyplnit v techto polozkach:

 

 

Diky

 

Přes den nascenuji moji žádost a registraci, samo vymažu osobní údaje! ;-)

Link to comment

Rychlejší to bude napsat:

1. x nové oznámení o zpracování osobních údajů

2. x identifikace fyzické osoby nepodnikající : moje adresa

3. Účel zpracování a kategorie osobních údajů: Zajištění důkazního materiálu ( pro Policii ČR a Městskou policii ) pro vyřešení případného přestupku, přečinu či trestného činu na pozemních komunikacích.

Kategorie: x adresní a identifikační údaje

Rozsah zpracování osobních údajů: Videozáznam osob a vozidel včetně registrační značky vozidla

4. Osobní údaje budou zpracovány se souhlasem subjektu údajů: x NE

Označte kategotii subjektů...: x osoby s jiným vztahem k oznamovateli v pozn. Osoby pohybující se na veřejném prostranství, pozemních komunikacích

5. nic

6. Zdroje osobních údajů: x kamerový systém - zpracovatelem

Doplňující formulář:

1. Počet kamer: 1

2. Typ kamer: Mobilní

3. Umístění kamer: Přední sklo vozidla

4. Záznam ... jsou uchovány po dobu: 30dní

5. Popište způsob k zajištění ochrany... : Zámek vozidla, alarm vozidla, Zámky dveří v objektu střeženým psem.

6. Jakým způsobem jsou subjekty údajů informovány... : Vizuálně, kamera je viditelná, není skrytá.

7. Režim kamerového sledování: Nepřetržitě během jízdy a parkování vozidla.

8. Byla provedena analýza na základě které je možné konstatovat, že : x ANO

8. Adresní místa: nic

9. Příjemce nebo kategorie příjemců... : x nebudou jiní příjemci

10. Předpokiládané předání osobních údajů do jiných států: x nebude docházet k předání...

11. Popis opatření: Manuální i automatizované zpracování: x zámky , mříže apod.

12. x Prohlašuji...

 

Takhle jsem to vyplnil já. Značky:

x = zatržítko

... = zkrácený text ( nechtěl jsem to celý opisovat )

Link to comment

Sobiho: obecně pro zpracování osobních údajů je nutný souhlas subjektu údajů, jinak by to bylo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, z toho existují výjimky (k tomu se dostanu dále), ale zpracování pro osobní potřebu mezi ně nepatří. Kdybychom to považovali za zpracování pro osobní potřebu, tak by se na to tento zákon vůbec nevztahoval. Nesprávný je také tvůj závěr, že můžeš natáčet, stačí pouze informovat ex post a jen pokud Ti souhlas výslovně odepře, tak nesmíš pokračovat. Souhlas je určitý projev vůle osoby, který nemůžeš předpokládat a obcházet ho dodatečným informováním. U těch telefonních hovorů právě tím, že tě upozorní a ty následně v hovoru přesto pokračuješ, tak od tebe dostanou konkludentní souhlas (který jim také odmítám dávat  ). Výjimky z nutnosti mít souhlas dotyčné osoby existují ve formě zákonných licencí (úřední, vědecká, umělecká a zpravodajská), ale takové natáčení také nesmí být bezbřehé. Můj názor na věc z hlediska soukromoprávních vztahů jsem psal v předchozím příspěvku. Asi všichni mají kameru z toho důvodu, aby měli případný důkaz o protiprávním jednání jiných osob, konkrétně při provozu na pozemních komunikacích, aby tak mohl hájit svá práva ve správním řízení, čímž se dostáváme do veřejného práva. Na ochranu soukromí tady dohlíží ÚOOÚ. Tady se dostávám k těm výjimkám z povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů, ze kterých se používá zejména možnost takto zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektů údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. I podle názoru JUDr. Otakara Motejla do této kategorie výjimek lze zařadit pořizování záznamů pro účely získání důkazů v rámci případného přestupkového řízení. Takže možná tudy by vedla cesta, ale opět bychom se museli vypořádat s ochranou soukromého a osobního života. No bude zajímavý, jestli se někdy takový případ dostane k soudu.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Trochu lajcky, ale popsano reseni pomoci UooU...

 

Poslední a neméně vážnou komplikací použití kamery do auta je právní problematika. Podle zákona smíte volně používat kameru jen v případě, že se obraz nikam neukládá. To však není případ kamer do auta, které pořizujeme primárně za účelem ukládání potenciálního důkazního materiálu. V takovém případě je vše nejprve nutné oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů, který vše posoudí a vydá vám příslušné povolení. Může se to zdát jako absurdní, pokud se však s někým dostanete do křížku, budete chtít jako důkaz pro policii použít záznam z kamery a nebudete mít příslušné povolení ÚOOÚ, může vás dotyčný obvinit z porušení jeho práv na soukromí a dostanete se do problému i vy. Kameru je tak lepší použít spíše pro psychologickou výstahu. Jakmile však příslušné povolení dostanete, nic takového samozřejmě nehrozí a jde o plnohodnotný důkazní materiál.

 

Odkaz na clanek V dolni casti ...

Link to comment

On je to totiž IT server, přičemž daný autor tam platí víceméně za člověka, kterej vytváří články "do počtu", aby bylo co vydávat, když je okurková sezóna. Na prvotřídní recenze HW tam jsou jiní odborníci.

 

Takže předpokládám, že celej ten odstavec je autorem vyvozen na základě internetových a hospodských zaručeně pravdivých informací a vypovídací hodnota je přibližně stejná jako tohle naše diskuzní téma cool.gif

 

Vím, že zase jenom rejpám, ale dokud si nepřečtu trošku hlubší právní rozbor s odkazem na jednotlivý paragrafy a souvislosti, tak nebudu mít klidný spaní biggrin.gif

Link to comment

A ono je to asi nejlepší palec.gif

 

Já bych z toho vědu taky nedělal, v případě nějakýho sporu to pojišťovna nebo ouřada na magistrátu jako důkaz vezme, protože mají všichni titul JUDr. maximálně z Plzně (v tom lepším případě, v tom horším jsou to jen pověření úředníci) a co na videu uvidí, podle toho rozhodnou, víc je zajímat nebude. Náhodný kolemjedoucí, kterej bude případně na záznamu vidět člověka žalovat nebude, protože se ani nedozví, že ho někdy někdo natočil. A kdyby to chtěl náhodu viník případné nehody hnát k soudu, tak věřím, že každej slušnej právník by ten záznam obhájil, bez ohledu na formality wink.gif

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...